อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

หัวข้อ ผู้ตัั้ง
การสมัครเรียน ปวส. 2565

2021-11-12 18:10:20 (ดู 12)

วศิพงษ์
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2021-05-24 16:21:00 (ดู 101)

สุวรรณา
สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2021-05-12 11:00:06 (ดู 114)

ปานธิตา
แจ้งท่อประปาแตก

2021-04-20 18:16:54 (ดู 134)

ศุภกิจ
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม \"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K\" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี

2021-01-12 15:40:26 (ดู 168)

Yotathai
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม \" การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา \" วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี

2021-01-12 15:40:07 (ดู 151)

Yotathai
จองคิว ติดต่อเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2020-07-10 16:54:47 (ดู 196)

นางสาวรัตติยา พึ่งบรรหาญ
แจ้งให้ตรวจสอบท่อประปา ม.5 ชำรุด

2020-06-22 11:45:36 (ดู 204)

อินทุนิพา
สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2020-06-05 15:48:48 (ดู 197)

ราษฎร ม.1
อบต.หญ้าปล้อง จะมีตู้ปันสุขอีกไหม ถ้ามีอีกวันไหนค่ะ

2020-06-06 10:21:22 (ดู 258)

ราษฎร ม.8
การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านเรือนถูกลมพายุพัดเสียหาย

2020-05-20 14:46:52 (ดู 241)

ประชาชน ม.5
โรงเรียนสอนขายของออนไลน์

2020-04-26 15:58:55 (ดู 198)

อุบลเทรนนิ่ง
ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ในการซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

2018-03-14 15:33:13 (ดู 335)

sales
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา

2018-02-23 09:44:54 (ดู 303)

์News
parttime

2018-02-19 10:48:19 (ดู 339)

qaz1122
หัวข้อ Q-A :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
อักขระ :