อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
คณะผู้บริหาร

นายเสน่ห์ นามจันทรา
ปลัด อบต.หญ้าปล้อง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

เบอร์โทรศัพท์ นายฯ 045 - 611313 ต่อ 12
087 -2393148
yaplong.obtssk@gmail.com

อบต.หญ้าปล้อง ไม่มี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2557 เนื่องจากศาลพิจารณาว่า ขาดคุณสมบัติ มาตรา 45 (11) ตาม พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบมาตรา 51/1
จึงแต่งตั้งปลัดฯปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.หญ้าปล้อง

- มีผู้บริหารเพียงคนเดียว เนื่องจากไม่มี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
- ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งนายก อบต.
มีอำนาจการตัดสินใจทุกภารกิจเพียงคนเดียว